Wat is sec champagne?

champagnetijd 26

Samenvatting Artikel

Wie op zoek is naar een relatief zoete champagne,  zou met een sec champagne goed uit de voeten kunnen. Weliswaar betekent het Franse woordje ‘sec’ in het Nederlands ‘droog’, toch is dit bij lange na niet de droogste champagne die je kunt krijgen. Zo is een sec beduidend zoeter dan bijvoorbeeld een brut. Hieronder lees je eerst waar een champagne aan moet voldoen om als sec aangemerkt te kunnen worden. Verderop in dit artikel geven we vervolgens informatie over hoe een sec zich verhoudt ten opzichte van andere soorten champagne. 

Wanneer mag een champagne zich een sec champagne noemen?

Zoals je misschien weet, kunnen soorten champagnes worden ingedeeld op basis van hun suikergehalte. Het is namelijk gebruikelijk dat aan champagne na de ontgisting wat suiker (of rietsuiker) wordt toegevoegd. Op deze manier wordt aan champagne precies de smaak en het zoetgehalte toegekend die nodig worden geacht. 

Bij een sec champagne geldt dat hieraan per liter tussen de 17 en de 35 gram aan toegevoegde suikers moet hebben. Meer of minder is dus niet mogelijk, althans, niet als je het een sec wilt kunnen noemen. Dit gehalte aan toegevoegd suiker wordt overigens ook wel de dosage genoemd.

Hoe verhoudt een sec champagne zich tot andere champagnesoorten?

Een sec is dus een betrekkelijk zoete champagne. Om je een goede voorstelling te geven van deze zoetheid is het handig om eens naar onderstaand schema te kijken. Dit schema geeft namelijk per champagne categorie aan wat de dosage moet zijn.

  • Champagne non dosé of zéro dosage: deze bevatten helemaal geen toegevoegde suikers.
  • Brut nature: hieraan is maximaal 3 gram suiker per liter toegevoegd.
  • Ultra brut of extra brut: hierbij is sprake van 3 tot 6 gram suiker per liter.
  • Brut: 6 tot 12 gram toegevoegd suiker per liter. Dit wordt algemeen erkend als de ‘standaard’ champagne. Alleszins is meer dan tachtig procent van de verkochte en geconsumeerde champagnes een brut.
  • Extra sec: 12 tot 20 gram suiker per liter.
  • Sec: 17 tot 35 gram toegevoegd suiker.
  • Demi-sec: 35 tot 50 gram suiker.
  • Doux: meer dan 50 gram suiker.

Aan de hand van dit schema kun je dus concluderen dat een sec champagne redelijk zoet is. Toch is dit lang niet de zoetste champagne die je kunt krijgen. Hoe dan ook is het slim dit schema te gebruiken om te bepalen of een champagne brut of sec uiteindelijk het best past bij je smaakvoorkeuren.

Andere interessante wetenswaardigheden over sec champagnes

Als het om champagne gaat is sec een term die door de Franse wet is beschermd. Dit geldt ook voor de termen brut, extra sec, demi-sec en doux. 

Verder is het interessant dat men tegenwoordig een sec als behoorlijk zoet beschouwt. Vroeger was dit echter anders. Zo werd er tot de Tweede Wereldoorlog veel meer suiker toegevoegd aan champagne dan nu het geval is. Destijds werd een sec dus lang niet zo zoet gevonden als nu. De eisen met betrekking tot de dosage zijn in de loop der jaren ook wel wat ‘strenger’ geworden. Van champagnehuizen wordt nu verlangd dat ze vooral door perfectie in assemblage en productie tot precies de juiste smaak weten te komen.

Recente blog artikelen

De lekkerste soorten champagne
Tips voor het kiezen van de perfecte champagne
Gezondheidsvoordelen van champagne
Cava bestellen
Prosecco bestellen
Champagne bestellen
Alles over brut champagne